Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

Výbor

S cílem vybrat pro vyznamenání významné a co nejvíce erudované osobnosti zřizuje ČMT „nominační“ Výbor pro udělování Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého (1420 – 1471) za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy. Členy Výboru jsou povinně representanti ČMT a MPO a dále následující významné osobnosti českého průmyslu, techniky, výzkumu, vědy a školství:

Ing. Jiří MAREK, předseda správní rady, Českomoravská technika, z.ú., předseda Výboru
Ing. Pavla SLUKOVÁ, vrchní ředitelka Kabinetu ministra průmyslu a obchodu ČR
Ing. Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury ČR
prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., předseda Akademie věd ČR
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc., emeritní rektor ČVUT v Praze, representant vysokého školství
Ing. Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Václav MATYÁŠ, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
PhDr. Ladislav LANGR, starosta města Poděbrady
Ing. Zbyněk FROLÍK, generální ředitel a jednatel, LINET spol. s r.o
Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny

Výbor a jeho členové shromažďují návrhy na udělení Medaile konkrétním osobnostem a po projednání je nominace kandidátů předložena ministrovi průmyslu a obchodu ČR ke schválení. Při výběru kandidátů na oceněnní Medailí Výbor sleduje vyváženost ocenění osobností za zásluhy, osobností aktivních (za významný počin) a v neposlední řadě i možnost nominovat kandidáta v kategorii do 30 let. Členové Výboru jsou rovněž oprávněni zúčastňovat se aktů předávání Medailí.

<