Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

projekty

Rychlost rozvoje technických a technologických informací je tak velká, že ve velké míře vyvolává neschopnost pochopit děje a procesy i podstatu výrobků, které nás obklopují a jejichž správná funkce je pro nás nezbytná. Být dostatečně technicky gramotným je proto nutné.

Efektivní hospodaření s energií je imperativem současnosti, dokonce i státem vyžadované. Energetická gramotnost však není dostatečná, což stojí peníze. Proto Českomoravská technika připravila projekt, jehož cílem je vytvořit a trvale aktualizovat „slovník energetické gramotnosti“. Každý pojem či jev je v něm interpretován v různých informačních i formálních úrovních tak, aby to vyhovovalo všem cílovým skupinám – od dětí po experty.

Cesta je otevřena k dopravní gramotnosti a dalším projektům.

NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE – POSÍLEJTE NÁM KOMENTÁŘE A PODNĚTY ....