Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

Akty udělování a laureáti medaile

Samotný akt udělování Medaile se koná u příležitosti významných konferencí a podobných společenských setkání (veletrh ap.), případně i při účelových akcích zaměřených na akt udělování Medaile. Všechny akce jsou koncipovány jako významné setkání ministra a jeho nejbližších spolupracovníků s laureáty a dalšími významnými experty, osobnostmi společenské a veřejné sféry a zejména representanty Partnerů projektu. Medaili předává laureátům ministr osobně, je žádoucí, aby spolu s ním Medaili předával vždy zástupce Partnera nebo člen Výboru.

V roce 2014 uskutečnily dvě akce, na nichž byly medaile udělovány:

konference AMBICE, REALITA, VIZE – ENERGETIKA A EVROPSKÉ DESETILETÍ , která pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra zahraničních věcí ČR a presidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR proběhla dne 27. května 2014 v Černínském paláci Praze, a na níž byli Medailí oceněni:

Günther OETTINGER, evropský komisař pro energetiku                                                                                  
Ludmila PETRÁŇOVÁ, emeritní předsedkyně představenstva ČEPS, a.s.
Martin HERRMANN, předseda představenstva společnosti RWE
Tomáš MALATINSKÝ, minister hospodárstva Slovenskej republiky

konference o jaderné energetice
NERS 2014 , která pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR proběhla dne 11. listopadu 2014 v Kaiserštejnském paláci Praze, a na níž byli Medailí oceněni:

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Miroslav FIALA, předseda představenstva ŠKODA JS Plzeň
Miroslav GRÉGR, ex-ministr průmyslu a obchodu ČR
František HEZOUČKÝ, vysokoškolský pedagog a hlavní „spoušteč“ všech jaderných elektráren v ČR
František JANOUCH, jaderný fyzik a předseda Správní rady Nadace Charty 77
Štefan ROHÁR, hlavní jaderný expert SR a vědecký vedoucí spouštění československých jaderných elektráren

V roce 2015 se uskutečnily dvě akce, na nichž byly medaile udělovány:

dne 11. června 2015 se uskutečnila ve velkém sále budovy ministerstva průmyslu a obchodu konference
ARVe 2015 , na níž medaile obdrželi:

Eva JIŘIČNÁ , světoznámá britská architektka a designérka českého původu
Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Vladimír MAŘÍK, ředitel CIIRC ČVUT v Praze, předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR
Jaroslav DOLEŽAL, emeritní National Executive společnosti Honeywell v České republice
Constantin KINSKÝ, předseda představenstva Francouzsko-české obchodní komory
Jaromír KŘÍŽ, majitel společnosti Merkur Toys
Jiří ŠVÉDA, speciální kategorie „mladého laureáta“ (expert, inovátor)

dne 15. září 2015 se uskutečnila na 57. Mezinárodním Strojírenském Veletrhu konference
ARVe 2015 Brno , na níž medaile obdrželi:

Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY Česká republika
J.E. Hayong Moon, velvyslanec Korejské republiky v ČR
Pavel Juříček, generální ředitel BRANO GROUP, a.s.
Luboš Novák, generální ředitel MEGA, a.s.
Miroslav Kolíbal, vědecký pracovník VUT Brno, v kategorii mladých expertů a inovátorů