Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

Atributy vyznamenání

Vyznamenání sestává z:

Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (stříbro Ag 999, průměr 50 mm, hmotnost 42 g), která má na přední straně jeho portrét. Opis komponovaný po obvodu medaile nese českou podobu jeho jména a životní data „Jiří z Kunštátu a Poděbrad, král český 1420 – 1471“. Zadní strana medaile nese uprostřed opisu tvořeného součástí názvu vyznamenání (Za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy) logo MPO, na zadní straně je rovněž vyraženo vedle puncu její pořadové číslo. Medaile je uložena v krabičce s vloženým certifikátem.

Diplomu se jménem vyznamenané osoby, který je podepsán ministrem průmyslu a obchodu ČR a předsedou správní rady Českomoravská technika, z.ú.

Odznaku (bílá mosaz, průměr 21 mm, vyraženo pořadové číslo) osvědčujícího držitelství vyznamenání (k nošení na formálním oblečení jako doklad o vyznamenání).

medaile medaile

Základním aktem umožňujícím udělování vyznamenání je Dohoda o spolupráci při udělování rezortního vyznamenání Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad ze dne 21. 5. 2014 uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) a veřejně prospěšnou právnickou osobou Českomoravská technika, z.ú., dále (ČMT). Nedílnou součástí této dohody je Statut, kterým se upravuje udělování rezortního vyznamenání Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy. V souladu s těmito dokumenty nenese MPO žádné finanční náklady spojené s udělováním vyznamenání.

Veškerou administrativu, logistiku, přípravu a realizaci aktů udělování Medaile, jakož i evidenci návrhů na udělení Medaile, evidenci Medailí udělených (Matriční kniha) a kompletní agendu s tím spojenou zajišťuje ČMT, která je manažerem vyznamenávání, správcem Medaile a v pozici ideového tvůrce vyznamenání, majitele marketinkových práv, značky (průmyslového vzoru) je také realizátorem marketinkových činností s vyznamenáváním souvisejících.

<