Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.
o nás
Českomoravská technika, z.ú., (zapsaný ústav), je právnickou osobou založenou ve veřejném zájmu. Provozuje činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že výsledky její činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek. V souladu se zakladatelským záměrem je jejím posláním přispívat zejména k propagaci a podpoře technické vzdělanosti a učenosti, ke zvyšování zájmu o techniku všeobecně a k posilování její prestiže mezi širokou veřejností.
číst více >
Technická vzdělanost, technická učenost ... pojmy, které jsou velmi frekventované. Podvědomě chceme, aby se staly základními atributy naší současnosti a budoucnosti. Zatím cítíme, že to tak úplně není. Pojďme pro to něco udělat ... Českomoravská technika, z.ú., je připravena ...
image
medaile
Příklady táhnou ... Mimořádných osobností, inovačních počinů a skvělých výsledků lze v technických oborech, vývoji, výzkumu a vědě nalézt hodně. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Českomoravskou technikou zřídilo rezortní vyznamenání – „Medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“. A proč právě Jiřího z Poděbrad? Byl to přece první integrátor Evropy, a to, co je u nás výjimečného, by nemělo zůstat jen na našem dvorečku.
číst více >
projekty
Možností, jak zvyšovat všeobecnou technickou vzdělanost a učenost je nepřeberně. Škola a technický vývoj jsou základem, institucí a systémů v tom působících není nedostatek. Přesto existuje obrovský prostor, jak rozvoji, tak i zájmu o techniku a technickou vzdělanost napomáhat. Českomoravská technika, z.ú., navrhuje a realizuje projekty od obecných po specifické, projekty cílené na děti, mládež, technickou i netechnickou veřejnost. Zapojte se také!
číst více >
ilustrace
kontakty

PhDr. František Petružalek, ředitel
frantisek.petruzalek@cmtechnika.cz
+420 602 363 969

Ing. Jiří Marek, předseda správní rady
jiri.marek@cmtechnika.cz
+ 420 777 115 001

napište nám:
office@cmtechnika.cz